"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yazar: Aliye Canbulut

Sabır, canın tesbihidir.

Kalbe Sızan Masiva

Fıtrat kelime anlamı olarak yaratılış, tabiat, karakter anlamlarına gelir. İnsanın, hem ruhi hem de fiziki bakımdan yaratılıştan sahip olduğu temel özellikleri ifade eder. Çalışmakla sonradan elde edilemez ve değiştirilemez. “İnsan;doğar can kazanır, büyür güç kazanır. Gücünü ikrarından alır. İkrar, karardır. Kararında adaletli ise erdemli olur. Adaletinde kemali bulursa kamil olur.…

Yorumlar kapalı

Ahi olun Ahi kalın

Ahilik, günümüzde mazi olan kendi mazisi ise İslamiyet öncesi Arap toplumlarına (fütüvvet) kadar uzanan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. Öyle ki dini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla toplumun tüm ihtiyaç unsurlarına hitap eder, madde ile mânânın dengeli birleşimini savunur. Fütüvvet, Arapça bir kelimedir. Cömert, yiğit, delikanlı anlamlarına gelen “feta”…

Yorumlar kapalı

Uygun Adım Özümüze Dönüş

Kaos ve kozmos. Kargaşa ve düzen, evrenin düzeni. Güneşin üzerimize doğduğu, gözümüzü açtığımız her yeni gün, yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdan dolayı, kozmos üzerinde bıraktığımız tahribatın etkisi büyümekte. Sözler ve filler domino etkisi ile kaosu beslemekte. Bugün kaosun adı :Libya, Suriye, İdlib, Doğu Türkistan’daki Çin zulmü, Kubbet’üs-Sahra’nın çektiği çileler… Bugünün kaosunun geleceğe…

Yorumlar kapalı

İBRAHİM’İN BALTASI

Bir kıssa vardır,yüzyıllardır anlatılır. Kimimizin payına düşeni aldığı, kimimizin ise dünyevileşmiş ruhuna hiç fısıldanmamış bir kıssa. Nemrut azgınlığının önünde bir engel olarak gördüğü Hz İbrahim’i, üç semavi dinin ortak atası ve peygamberini ateşe atarak cezalandırmak ister. Meydanın ortasında dev bir ateş yaktırır. Ateşi gören canlıların tümü etrafa kaçışır. Ancak bir…

Yorumlar kapalı