"Enter"a basıp içeriğe geçin

Uygun Adım Özümüze Dönüş

Kaos ve kozmos. Kargaşa ve düzen, evrenin düzeni. Güneşin üzerimize doğduğu, gözümüzü açtığımız her yeni gün, yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdan dolayı, kozmos üzerinde bıraktığımız tahribatın etkisi büyümekte. Sözler ve filler domino etkisi ile kaosu beslemekte. Bugün kaosun adı :Libya, Suriye, İdlib, Doğu Türkistan’daki Çin zulmü, Kubbet’üs-Sahra’nın çektiği çileler…

Bugünün kaosunun geleceğe taşınmaması için, gelecek kaoslara ve gelecekteki kaoslara dur diyebilecek güce sahip olmak için “O halde boş kaldığın da kalk yine yorul” (İnşirah 7) ayetinin yol göstericiliğinde ilerlemek akıl kârı.

İnsan fıtratında hem iyilik hem kötülük eğilimleri mevcut. Fakat bunun yanında Allah (c.c) hakkı batıldan ayırma gücü olan aklı ve tercihini gerçekleştirme gücü olan İradeyi de mevcut kılmıştır.

Bu olayın ilk tezahürü ise insanlık tarihinin başlangıcına tekabül eder; Habil ile Kabil’e. Aynı eğilimler, farklı tercihler. Günümüzde ise Kabillerin safi kalabalıklastıkça Habiller kan kaybetmekte.

Dünyada medeniyet ve din savaşları var. Savaşın fiziki şartları coğrafyalara göre farklılık göstermekte. Kimi coğrafyalar bariz bir şekilde ateşli silahlar ile mücadele ederken, kimi coğrafyalar ekonomik buhranlar, siyasi çıkmazlar, ahlaki ve kültürel yozlaşma ile mücadele etmekte.

Görüyoruz ki oynanan oyunlar toprak ve zihin minvalinde. Tüm bu olanlar önce hasta edip sonra ölüme sebep olan bir virüs gibi. O halde bize düşen görev ; virüsü tespit etmek, doğru tedavi yöntemini geliştirmek ve tedaviyi zamanında uygulamak.

Peki bunu nasıl yapacağız? Yolda kaybolmamak için yola çıkmadan önce bu sorunun cevabını bulmamız gerek.

Hz. Mevlana, bize bu soruyu pergel metaforu ile yüzyıllar öncesinden cevaplamış. Pergel metaforu bir Müslümanın dünyaya bakışını ifade eder. Hz. Mevlana şöyle der:”Pergelin iğneli ayağı sabittir benim dinimde, ama diğer ayağıyla 72 milleti dolaşırım.” Pergelin sabit ayağı inancımız, kültürümüz, hedeflerimiz. Bunların bilincinde olmaz isek diğer ayağıyla hiç bir şey yapamayız, yok oluruz. Hareketli ayağın amacı ise gelişmek için diğer toplumları ötekileştirmeden tecrübelerinden çıkarımlar yapmak. İslamiyet’te ötekileştirmek yoktur. Bizim dinimiz, kitabımız tüm insanlığa hitap eden cihanşümul bir dindir, kitaptır.

Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için çağı doğru bir şekilde analiz etmeliyiz. İnancımızı, kültürümüzü, hedeflerimizi gelişen ve değişen bu çağda sekteye uğratmadan tatbik etmenin yollarını aramalıyız. Amacımız çağa ayak uydurmak değil çağrımıza uymak olmalı.