"Enter"a basıp içeriğe geçin

Velilerinin Yanlış Tutum ve Davranışları

Özel okullar, Türkiye’de eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu okullar, devlet okullarına göre daha yüksek ücretler talep etmelerine rağmen, daha kaliteli eğitim sundukları ve daha iyi imkanlara sahip oldukları için tercih edilmektedir. Ancak, özel okul velilerinin bazı tutum ve davranışları, eğitim ortamına olumsuz etki etmektedir.

Özel okul velilerinin en yaygın yanlış tutumlarından biri, çocuklarının başarısını kendi başarıları olarak görmeleridir. Bu veliler, çocuklarının her zaman en iyi olmasını ve en yüksek notları almasını beklemektedir. Bu beklenti, çocuklar üzerinde büyük bir baskı oluşturmakta ve onların eğitimden zevk almalarına engel olmaktadır. Çocuklar oyunla geçirecekleri zamanı özel derslerle, etüt merkezleri arasında geçirmektedir.

Halbuki çocuklar oyunlarla hayatı şekillendirir. Kaybetmeyi de kazanmayı da en doğal haliyle oyunlarda yaşar, ya da yaşardı, denilebilir. Çünkü o doğal oyunların yerini dört duvar arasına sıkıştırılan sanal oyunlar aldı. Sanal oyunlarla özellikle çocuk gerçek anlamda zorlanmayı, probleme çözüm üretmeyi öğrenemiyor. Oysa gerçek hayatta çocuk doğada bulduğu birçok aleti çözümün ya da oyunun bir parçası olarak kullanır.

Bir sopadan at, bir ağaç kabuğundan araba, eski bir telden farklı boyut ve şekillerde araba; bunları oyuncağa dönüştürürken harcadığı emek o kadar önemli ki, bunu yaşamaları gerekiyor. Ayrıca bütün bu çabalar çocuğun el becerisini öyle geliştirir ki hayata bir sıfır önde başlamasına vesile olur.

Özel okul velilerinin çocuklarını daha çok ders alsınlar diye etüt merkezlerine, özel hocalara göndermesinin çocuk için pek de faydası olmayacaktır. Bırakın çocuk biraz çocukluğunu yaşasın! O zaten ileride kendisini bulacak ve zamanı gediğinde onu idrak ettiğinde ders çalışmaya başlayacaktır.

Ayrıca her çocuk akademik anlamda parlak olmak zorunda değildir. Tıpkı bizler gibi. Evet, elinden geleni yapsın kendi kapasitesini zorlasın, sorumluluklarını yerine getirsin getirmesine de ondan sonra bu çocuk neden düşük aldı, neden arkadaşları kadar başarılı değil? sorusu olmasın. Arkadaşı başarılı oldu diye bizim çocuk da aynı başarıyı yakalamak zorunda değil. Çünkü her ikisini de kendine gör farklı yanları ve kapasitesi vardır. Tıpkı biz anne babalar, eğitimciler gibi.

Özel okul velilerinin bir diğer yanlış tutumu, öğretmenlerin kararlarına karışmalarıdır. Bu veliler, çocuklarının öğretmenleriyle sürekli iletişim halinde olmakta ve çocuklarına verilen notlar, ödevler veya diğer konular hakkında sürekli şikâyet etmektedirler.

Bu durum, öğretmenlerin çalışma ortamını olumsuz etkilemekte ve onların öğrencilerine odaklanmalarına engel olmaktadır. Burada iyi niyetli, karşıyı suçlamada çocuğun gelişimi için sorumluluk alan velileri dışarıda tutuyorum. Öğretmenin dediklerini dikkatle yapmaya gayret eden bir veli kitlesi de yok değil. Tamamı böyledir demek haksızlık olacaktır.

Özel okul velilerinin yanlış tutumlarından biri de, okul yönetimine karşı bazen kaba ve saygı sınırlarını aşan daranış ve tutum sergilemeleridir. Bu veliler, okul yönetiminin kararlarına karşı sürekli itiraz etmekte ve okul yönetimini baskı altına almaya çalışmaktadırlar. Bu durum, okul yönetiminin çalışma ortamını olumsuz etkilemekte ve okulun işleyişini bozmaktadır. Nasıl bir hastaneye, bakaya, lokantaya karışamıyorsanız; okulun kurallarına da bu denli karışılmamalıdır.

İdare kime göre, nasıl idare edecek?

Özel okul velilerinin yanlış tutum ve davranışları, eğitim ortamına önemli zararlar vermektedir. Bu tutum ve davranışların önüne geçilmesi için, velilere yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve veli-okul iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Öğretmenler,

  • Özel okul velileri, çocuklarının eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, veliler çocuklarının eğitimini olumlu yönde etkileyecek tutum ve davranışlar sergilemelidir. Zaten sergiliyordur da.

Velilere şu tavsiyelerde bulunulabiliriz:

  • Çocuklarınızın başarısını kendi başarılarınız olarak görmeyin. Çocuklarınızın başarıları, onların kendi çabaları ve yetenekleriyle elde ettikleri başarılardır.
  • Öğretmenlerin kararlarına karışmayın. Öğretmenler, çocuklarınızın eğitimi konusunda en iyi kararı verecek kişilerdir.
  • Okul yönetimine karşı saygılı olun. Okul yönetimi, çocuklarınızın eğitimi için çalışan kişilerdir.
  • Yeter ki bunları kabullenin. İşlerin çok daha kolay olduğuna şahit olacaksınız.

Okul Yönetimi de,

Okul yönetimi de velilere yönelik eğitim çalışmaları yaparak ve veli-okul iş birliğini güçlendirerek, velilerden kaynaklanan sorunları azaltabilir.

Ayrıca şunlara dikkat edebilir.

  • Velilere yönelik eğitim çalışmaları yapacak. Velilere, çocuklarının eğitimi konusunda doğru tutum ve davranışlar sergilemeleri konusunda bilgi verecek.
  • Veli-okul iş birliğini güçlendirecek. Velileri okul etkinliklerine ve toplantılarına davet edecek. Velilerle düzenli olarak iletişim kuracak.
  • Veli-okul iş birliğinin güçlendirilmesi, özel okullarda eğitim kalitesinin artırılması için önemli bir adım olmuş olacaktır. Yeter ki okul yönetiminin çalışmasına izin verilsin. Her olaya müdahil olunmasın.

Bütün mesele herkesin kendi işini yapmasına fırsat vermek ve o makama saygı duymakla halledilecektir. Veli de öğretmen de okul idaresi de öğrenci için koştururken gereksiz enerji harcanmamalıdır.

Bu enerjiyi boş yere harcamamak için herkes birbirinin alanına girmeden, kırıp dökmeden olabildiğince hassas şekilde ilerlemelidir.

Mesele varsa her zaman bir çözüm vardır. Yeter ki çözme niyetinde olalım.