"Enter"a basıp içeriğe geçin

Trafik Kazası Sonucunda Tazminat

‘’Merhaba, öncelikle herkese adaletli günler…

Yeni  başladığımız  yazın  yolculuğumuz  devam ederken,  hem  manen hem fikren kendimizi daha  rahat hissetmek adına  yazılarımızı sizinle paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz çünkü hukuk, hayatın her alanında var olan ama bir o kadar da gizlenmiş kuralları ile bulunuyor. Fakat, çok önemli bir ilke olan şu söze kulak verelim ; Kuralları (mevzuatı) bilmemek mazeret sayılmaz. İşte, mevzuatlar  gereği hayatın  her alanında sorumluluklarımız mevcut. Bazen bir alışverişte, bazen bir borçta, bazense bir kazada…’’

Kaza, adı üzerinde kaza…

Kaza geliyorum demez derler, oysa  ki kazanın açık açık ben geliyorum dediği zamanlar da olur. Bugün meydana gelen kazaların en büyük sorumlusu insanlardır. İnsanların kaza yapmalarının en büyük sebeplerinden birisi ise ihmaldir. İhmal ettiğimiz şeyler daha sonradan hem bizim hem başkalarının başını ağrıtabiliyor.

1.Trafik Kazası Nedir ?

Elbette ki konumuz gereği ve sorumluluğumuz üzere biz burada, kazanın sadece hukuki tanımını vermekle yetineceğiz. ‘’2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3.maddesinde trafik kazası “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanmış olan olay” olarak tanımlanmıştır.’’

 2.Trafik Kazaları Sonunda Ortaya Çıkan Yükümlülükler Nelerdir ?

Bazen önemsemediğimiz ve ihmal ettiğimiz hususlar sonucunda kazalar meydana gelmektedir. Kaza sonucunda hem şahsi hem maddi zarar görebiliriz ;  ayrıca hem şahsi hem maddi ceza alabiliriz. Fakat yazımızın devamında değineceğimiz nokta, özel hukuka ilişkin tazminatlar olacaktır. Kaza sonucunda ortaya çıkacak cezaları başka bir yazımızda inceleyeceğiz.

 ‘’Hiç şüphesiz hukukun dikkat ettiği nokta,  kazadaki kusurunuzdur. Kusurunuz oranında cezaya hükmolunur  veya tazminata hak kazanırsınız. Tabi ki sair hususları da unutmamak gerekir.(kusuru kaldıran sebepleri vs.)’’

 Buradan hareketle şu unsurlar bizim için önemlidir diyebiliriz :

1- Kazaya sebebiyet veren şartlar

2- Kusur oranımız

3- Kusuru kaldıracak veya tazminata sebebiyet verecek şartlar

 Yukarıdaki unsurların incelenmesi sonucunda ise ortaya çıkabilecek yükümlülüklerimiz şunlardır :

1- Cezaya hükmolunma

2-Tazminat Ödeme veya tazminata hak kazanma

3.Trafik Kazası Sebebiyle Açılabilecek Dava Türleri

A. Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat (BK.m.45, 47)

Ölüm sebebiyle zarar gören kişilerin açabildiği dava türüdür. Bu davada cenaze giderleri, destekten yoksun kalma gibi istekler öne sürülebilir.

B.Bedensel zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat (BK.m.46, 47)

Bu dava, kazadan dolayı zarar görenin açabildiği davadır. Malüliyetin giderilmesi, tedavi masrafları, maddi masraflar ve manevi yıpranmalar öne sürülebilir.

C.Kaza geçiren kişinin yakınlarının maddi ve manevi zararları

Kaza,  sadece bizzat kaza yapanı etkilemez; çoğu zaman kazaya şahit olanlar veya kazazede yakınları da etkilenirler. Bu etkiler hem maddi hem manevi olabilir. İşte bu istekleri öne sürebilecekleri dava türüdür.

D.Araç ve eşya hasarı nedeniyle tazminat

Yine kaza sebebiyle aracında veya eşyasında zarar oluşan taraf yine kusuru oranında bu zararının giderilmesini talep edebilecektir.

‘’İşte, kaza sonrası yol haritamızı belirleyeceğimiz unsurlar ve tazminat istekleri bu şekilde olacaktır. Lakin her yazımızda yaptığımız hatırlatmayı tekrar yapmakta fayda görüyoruz. Davanızın açılmasından önce veya sonraki aşamaları daha doğru takip etmek, hukuki boyutlarıyla irdelemek ve hak kaybına uğramamak adına bir avukattan yardım almanızı öneriyoruz. Esenlikle kalın…”

Daha önceki yazılarıma ulaşmak için:

http://fikirkazani.com/author/emrah-mucahit-demiray/