"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dava Açıldıktan Sonraki Aşamalar Nelerdir?

Merhaba, öncelikle herkese adaletli günler…

Bu yazımızda dava aşamaları nelerdir sorusuna cevap arayacağız. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda bireyler, normal yollar ile uyuşmazlığı çözemezler ise dava açarak haklarına ulaşabilirler. Peki , davamızı açtık, bundan sonraki aşamalar nelerdir? Bu sorumuzun cevabı olan dava aşamaları, genel çerçevesiyle şu şekildedir :

1- Dilekçeler aşaması
2- Ön inceleme aşaması
3- Tahkikat aşaması
4- Sözlü yargılama aşaması
5- Hüküm

1. Dilekçeler Aşaması

Yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalarda; cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinin süreleri içinde sunulması veya dilekçelerden birisinin süresinin geçmesi ile dilekçeler aşaması tamamlanmış olur.

Basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda ise;  cevap  dilekçesinin süresi içinde sunulması veya cevap  süresinin geçmesi ile dilekçeler aşaması tamamlanmış olur.

2. Ön İnceleme Aşaması

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulh olmaya veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.

3. Tahkikat Aşaması

Tahkikat kelime olarak bir şeyi araştırmak, incelemek, gerçek şeklini, mahiyetini, hakikatini ortaya çıkarmak demektir. Açılan bir davada tarafların dilekçelerinde açıklanan vakalar soyut beyanlardan ibarettir. Bu beyanların doğru olup olmadığının araştırılması gerekir.Bunun için tahkikat aşamasına ihtiyaç vardır.Tahkikat yapılmadan kural olarak davanın esasına ilişkin karar verilemez.Yargılamanın en uzun süren aşamasıdır.Tarafların ispat faaliyetleri bu aşamada gerçekleşir.Tahkikat aşamasında tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmalar birlikte incelenir. Hakim, muhakemeyi basitleştirmek veya kısaltmak için re’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine tahkikatın her aşamasında iddia veya savunmalardan birinin veya bir kısmının diğerinden önce incelenmesine karar verebilme hakkını haizdir.

4. Sözlü Yargılama Aşaması

Yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalarda mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususu bildirilir. Basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda sözlü yargılama aşaması için ayrı gün tayini ve tebliği gerekmez.

5. Hüküm

Hüküm, yazılı ve basit yargılama usulüne tabi davalarda yargılamanın son aşamasıdır. Mahkemece bir karar verilmemişse yargılamanın sona erdiğinden bahsedilemez.Yargılama sonunda, mahkemece usule ve esasa ilişkin verilen bir kararla dava sona erer.

“Evet, genel çerçevesiyle dava aşamaları bu şekilde. Davanızın açılmasından sonraki aşamaları daha doğru takip etmek, hukuki boyutlarıyla irdelemek ve hak kaybına uğramamak adına bir avukattan yardım almanızı öneriyoruz. Esenlikle kalın…”

 

Daha önceki yazılarıma ulaşmak için : 

http://fikirkazani.com/author/emrah-mucahit-demiray/