"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yeni parti gerekli mi?

Türkiye’de kafası esen, canı sıkılan, partisine küsen, kendisinden başka doğru görmeyen, velhasıl şartları tutan, isteyen herkes parti kurabiliyor.
Yanlış anlaşılmasın partiye karşı değilim ancak ne var ki tüzüklerini incelediğimizde birbirinin fotokopilerini alıp çoğaltmışlar dersek abartmış olmayız.
Araya bir iki süslü cümle yerleştirip yeni diye sunmak argo tabirle “anasını boyayıp babasına satmak gibi” bir hal alır.
Peki öyleyse sorun nedir?
Sorun dürüst, sözüne sadık, kendinden çok milleti düşünen, vekili olduğu milletine üstten değil, milletin emrinde olan bir zihniyetin hakim olmasıdır.
Muhalefette olunca, herkes hak hukuk adalet diyor. İktidar olunca, kendilerine hak gördüklerini milletten esirgiyorlar.
Hukuk denildiğinde ise kendi haklarını koruyor, adalet ise aile içindeki sohbetlerde lakırdı olarak kalıyor.

Yeni parti hazırlıkları kuranlar, acaba diğer partilerden ne kadar farklı olabilir;

Dünya da kendisine ancak sonlarda yer bulabilen eğitim sistemimiz hakkında düşünceleri nelerdir?

Ekonomiyi iyileştirme; kişi başına düşen milli geliri arttırma adına ne projeleri var?
Mesala; işsizliği minimum seviyeye indirmek için ne yapmayı planlıyorlar?

Terörü bitirme, gündemden çıkarma gibi ne gibi çalışmaları olacak?

Hak hukuk adalet konusunda, yapılan olumsuzlukları düzeltebilme adına neler hazırlamışlar?

Uzun tutukluluk halleri hakkında ne düşünüyorlar?

Adaletin gerçek anlamda tesisi için çalışmaları var mı?

NATO’ya karşılar mı?

Suriyeliler meselesine nasıl bakıyorlar?

En önemlisi milletimizin güvenebilmesi için verebilecekleri ne gibi referansları vardır?

Bir kaç başlık altında saydığım temel sorunları ortadan kaldırmak ya da asgari düzeye indirmek için, getirebilecekleri çözüm önerileri hakkında, diğer partilerle aynı politikaları izleyeceklerse, yeni parti ismiyle faaliyet göstermelerine ne gerek var.

Ayrıldıkları partilerde iktidar olup, etkili konumlarda görev alıp, bunları gerçekleştirmeyenlerin, yeni parti kurup gerçekleştireceklerini söylemesi çokta inandırıcı olmamaktadır.

Demokrasilerde çareler tükenmeyeceği gibi, demokratik sistemin en önemli uygulayıcı taliplileri olan partilerin, siyasi arenaya çıkması da son bulmayacaktır.

Her dönem renkli renkli amblemleriyle, oynak şarkılarıyla, insanların aklını çelme yarışı tüm hızıyla devam edecektir.
Önemli olan yukarıda saydığım temel hususlarda insanların refah düzeyini yükseltip, insan onuruna yaraşır şekilde yaşamalarına olanak sağlayacak bir siyaset sisteminin geliştirilmesi olmalıdır.
Yoksa başkalarının izini takip etmeye kalkarsanız;
S.L.Braundon’un da dediği gibi “Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakamazlar”
Bu sebepten dolayı iz bırakmak için topluma faydalı icraatler yapmalısınız ki adınız yıllar geçse de güzel anılsın.

Sevgiyle saygıyla en önemlisi doğrulukla kalın…
26.08.2019
Yavuz Yıldızbaş