"Enter"a basıp içeriğe geçin

Oruç

İslam inancının temel esaslarından biri olan oruç, fecrin başlamasından(sabah namazından), güneşin batışına(akşam ezanı) olan zaman dilimine kadar, yemeyi içmeyi şehvei arzuları, kötü düşünceleri ve kötü davranışları terk etmenin adıdır.
Hicretin 2.Yılında (624) farz olarak bildirilmiş olan Ramazan ayı orucu, gücü yeten her müslümanın eda etmesi gereken bir ibadettir.
Bu ibadetin önemi Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayetinde vurgulanmıştır.
Bu ayeti kerimelerden en açık şekilde ifade edileni ise, Bakara suresinin 183.Ayeti kerimesinde yer almaktadır. Bu ayette
Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler!
Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.
Umulur ki korunursunuz.”
Ayetlerle de sabit farz ibadet olan oruç, imsakla iftar arasını sadece yemek içmekten kesilmekle geçirmek midir?
Elbette değil.
Oruç, nefise hakim olma düşüncesinin uygulamaya geçirilmiş halidir.
Söze, göze, kulağa ve bunlarla birlikte her türlü nefsani duygulara gem vurarak, her türlü kötülüğü terkederek, iyiliğe yönelmenin adıdır.
Oruç, yardımlaşmanın, ekmeğini paylaşmanın adıdır.
Oruç, hakka tapıp, hak yolunda adım atıp, yanlıştan kopup, doğruya varmanın adıdır.
Oruç sabırdır, sebattır, şükürdür.
Tok halinde, açların halinden anlamayan insan için; aç olup açların halinden anlaması adına bir uyarıdır ayrıca…

Oruç ayı olan Ramazan, bir nevi arınma ayıdır.
İnsanın, madden ve manen yıllık muhasebesini yapması için fırsat sunulmuş aydır.
Bu ayda, onbir ay boyunca yapılan yanlışlar, hatalar, işlenen günahlar gözden geçirilmeli, bir daha tekrar edilmemesi için tövbe edip Yaratıcıyla ahitleşmelidir.
Ramazan’da bedenen sağlıklı olan her inananın tutmakla yükümlü olduğu orucu, güzel amellerle süslemeli ve hayatının geri kalan kısmına, bu güzelliklerle devam edebilmek adına çaba sarfedilmelidir.

Ramazan; kardeşliktir, barıştır, sevgidir, hoşgörüdür, paylaşmaktır, güzel bakmak güzel görmektir.
Bu kaideler etrafında birleşip, güzel ameller işleyip, anlamına uygun davranarak, nasuh tövbeyle başlayıp, sağlıklı sıhhatli bitirmeyi yüce Rabbimiz’den dileyelim.
Umulur ki Rabbimiz dualarımızı kabul buyurur.
Bu vesileyle, ibadetleriniz makbul, dualarınız kabul olsun. Ramazan ayınız hayrolsun.

Dua ile kalın…
06.05.2019
Yavuz Yıldızbaş
yildizbasyavuz@gmail.com