"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yeni Bir Devlet Kuruluyor

Yeni Bir Devlet Kuruluyor

 

Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır

Bu sözler, Adalet ve Kalkınma partisinin (AKP) en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan tarafından, CNNTürk’te katıldığı programda CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcının OHAL ile ilgili sözlerine karşılık olarak kullanıldı.

Kullanılan bu ifade, basite alınacak, öylesine söylenmiş, yanlışlıkla dudaklardan dökülmüş bir söylem değil, niyet ve hedef gösteren konuşma sonucudur ve konuşma sırasında özellikle vurgulanmıştır.

Konukların tepkilerine rağmen ifadesinde ısrar eden Oğan, 15 Temmuz sonrası yeni devletin kurulduğunu söylüyordu.

Stüdyodaki konuklar ise “Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ne zaman yıktınız da yeni devleti kuruyorsunuz” diyerek tepkisini gösterdi. (1)

Har yeni kurulan devlet, ya eskisini yıkmış ya da yıkılan bir devletin kalıntılarından yeniden inşa edilmiştir.

Yeni bir devletin kurulması için eskinin yıkılması gerekir.

Geçmişte, Mahir’inden Deniz’ine, Ulaş’ından Kaypakkaya’sına kadar birçok güzel yürekli insan, Türk Ceza Kanunu’nda 146. Madde ile şekillenmiş olan; “Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men e cebren teşebbüs” etmekle suçlanmıştı. (2)

Bu insanlar ya çatışmalarda yaşamını yitirmiş ya da esaret altında idam edilmişlerdi!

Kürtler ise, “devlet kurmaya çalışmak” suçlamasıyla itham edilmekte, tutuklanmakta veya yargılanmaktadırlar.

Yeni bir devlet kurmak! Mevcut yasaları yok saymak, çiğnemektir.

Eskinin üzerine inşa edilen devlet, eskisini yok eder!

Bu ifadenin suç olması, ifade sahibinin suçlu olması, bu ifade karşısında hukuk adamlarının herhangi bir çalışma yapmaması, bu suçun üzerine gitmemesi bir tarafa ki bu güne kadar bir çok kez yasalar yok hükmünde sayılarak aynı suç defalarca işlenmiştir, ben bu konunun ciddiyetine vurgu yapmak istiyorum.

Ortaya atılan ifadeye göre “yeni bir devlet” kuruluyor veya kurulmuş!

Yeni devletin işleyiş biçimi nedir?

Demokrasi mi yoksa Şeriat mı getiriliyor?

Devlet, Kanun Hükmünde Kararnamelerle mi (KHK) yönetilecek?

Yoksa krallıkla mı yönetileceğiz?

Yeni bir devlet kuruluyor/kurulmuş ise, bu devletin vatandaşları olarak bunu bilmeye hakkımız var!

Yeni bir devlet kurmak, hazine arazisine gecekondu yapmaya benzemez.

Yeni bir devlet kurmak, eskisini yıkmadan olmaz/olamaz!

Yeni bir devlet kurmak, eski devletin tüm hukuk sistemini yok saymak, çiğnemek, karşı gelmektir.

Yeni bir devlet kurmak, eskiye isyan etmek, eskiye savaş açmak, eskiyi yok etmektir.

Yeni bir devlet kurmak, yeni bir sistem getirmek, yeni bir işleyişe sahip olmak, yeni kurallar ve kanunlar tesis etmektir.

Eskinin neyini beğenmediniz de yenisini kuruyorsunuz?

Bizler de eskisini beğenmemiş, karşılığında fazlasıyla cezalandırılmış, işkencelerden geçmiş, cezaevlerinde uzun süreler misafir! Edilmiş, bedeller ödemiştik.

Şimdi, sizler yeni bir devlet kuruyorsunuz ama bedeli başkaları ödüyor!

Kürtler, bırakın yeni bir devleti, mevcut devlet içerisinde var olmayı, eşit olmayı, özerk olmayı istediler diye kentleri yakılıp yıkıldı, açlığa, yoksulluğa ve sürgünlere mahkum edildi, onlar için yeryüzü cehenneme çevrildi!

Ya siz!

“Yeni bir devlet” kuruyorsunuz ve bunu alenen ilan da ediyorsunuz ama hiçbir bedel ödemiyorsunuz! Bedel başkaları tarafından, işlerinden olarak, açlığa ve yoksulluğa mahkum olarak, hakları elinden alınarak, adalet tarafından yargılanmadan ödeniyor! Bu durum sizlere garip gelmiyor mu?

Kurulan yeni devletin ne olduğunu, yasalarını, işleyiş biçimini, hukukunu, ismini öğrenmek istiyoruz, Sayın Oğan.

Yeni devlet konusunda ayrıntılı açıklama bekliyoruz.

Bir de, mevcut devlete rağmen, yeni bir devlet kurmanın, mevcut yasalara göre suç teşkil edip etmediğini de açıklarsanız seviniriz…

 

 

 

 

 

 

 

1.http://www.demokrathaber.org/siyaset/akp-li-ogan-biz-yeni-bir-devlet-kuruyoruz-kurucusu-da-erdogan-h87729.html

  1. Tağyir; Değiştirmek, bozmak, Tebdil; bozmak, İlga; varlığını ortadan kaldırmak