"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yeni Dünya Düzeni Mi ?

Sanıyorum ki 21.yüzyılın şafağında içinde yaşadığımız “dünyamızın” ürkütücü görünümüdür. “Yeni Dünya Düzeni” dönemine göre bölgesel çatışmaların artacağını, yani savaşlarla dünyanın huzursuz hale geleceğini, dengesizlik olarak kendisini göstereceğini belirtmektedir. Bugün son olarak çok sayıda bölgesel gücün, gelişmiş ülkelere “tatlı” kâr bırakan silah ticaretinin de ürünü olarak, savaşma yeteneklerin artması bugünde olduğu gibi çatışma riskini arttırmaktadır. “Yeni Dünya Düzeni” adı altında yeryüzünün politik, ekonomik coğrafyasını kendi ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda yeniden düzenleme saldırısı günümüzde son olaylar ile artmaya devam ediyor. Süper güç ve siyasi baskı adı altında bir avuç uluslararası haydut, kurmak istedikleri yağma düzeninin hukuk normlarını ve kurumlarını oluşturmaya çalışıyorlar.

Onlar, gerekli bahaneleri ve suçları yaratacak, kararları alacak, askeri gücü oluşturacak ve istedikleri gibi askeri müdahalede bulunacaklar, böylece de uluslararası sömürgeciliğin hukuki altyapısı ortaya çıkmış olacaktır. Yani “Zenginlikler Kulübü” söylemine göre düzenin kurucusu ve egemenidir. Doruklardan gelen ideolojiye göre ABD’nin liderliğinde küresel bir sistem söz konusudur. Birincisi serbest piyasa ekonomisi ikincisi demokrasi!.. küresel serbest piyasa ekonomisinin egemenleri, ülkelerininin sınırlarını paspas gibi çiğneyen uluslararası tekellerdir.

Bilimsel Teknolojik Devrimi ile kapitalizm seferber olup dünyada dört milyar yoksulun üstüne yeni düzeni cuk oturtmaya çalabalamaktadır. Günümüzde olduğu gibi savaş, iç savaş, darbe, ayaklanma, diktaterör gibi yöntemleri ile yoksul ve parçalanmaya hazır hale getirmeye devam etmektedir.