"Enter"a basıp içeriğe geçin

Demokrasi Kültürü

Sözcük anlamı bakımından ‘halk yönetimi’ anlamı taşıyan demokrasi, tanım olarak ‘Halkın egemenliğine dayalı yönetim biçimidir.’ Tanım ve kavram olarak ‘demokrasi’ kapsayıcı bir tanım olmasından ötürü ‘demokrasi’ kavramı ile ilgili birçok tanım yapmak mümkündür. Demokrasiyi sadece ‘yönetim şekli’ olarak ele almak yanlış olacaktır çünkü demokrasi toplumsal barış için toplumun her zamanında – her yerinde uygulanması gerekir.

Peki, demokrasi bize neler kazandırır? Hayatımıza ne tür etkilerde bulunur? Bu soruya verilebilecek en önemli cevap demokrasi insanların hak ve hürriyetlerini korur. Seçme ve seçilme hakkı tanınmasını sağlar. Demokrasi genellikle bir yaşam biçimi olarak ele alınmakta.

Kültür ise bir milletin tüm değerlerine verilen ortak addır. Kültür, bir birikimin sonucunda ortaya çıkar. Demokrasi kültürü de bir birikimin sonucunda, zamanla ortaya çıkmakta. Bir milletin örf ve adetleri, inançlarını, anlayış ve davranış biçimlerine ortak ad olarak kültür diyebiliriz. Kültürü oluşturan tüm değerleri birleştirdiğimiz zaman insanların birlikte yaşarken nelere dikkat edeceğini görürüz. Eğer kültürü oluşturan yapılara dikkat etmezsek toplum içerisinde kültürel konularda birlik ve beraberliği sağlayamayız, farklılıklar oluşur. Farklılıkların oluşumunda ise toplumsal olumsuzluklar ortaya çıkabilir.

Kültür ve demokrasi insana özgü yapılardır. Demokrasi ve kültür kavramları bir birinden bağımsız kavramlardır. Ancak iki kavramı yan yana getirdiğimizde verimli bir ilişki ortaya çıkar. Demokrasiyi bir kültür olarak görebiliriz. Demokrasi toplumun her anında-her zamanında uygulanması gereken bir kültürdür. Buna demokrasi kültürü diye biliriz. Demokrasi kültürünü oluşturmanın en önemli şartı öncelikle sorgulayan vatandaşın olması ve bu sayede iyi bir yönetimin oluşması. Demokrasinin işleyişini sağlamak istiyorsak öncelikle toplum içinde demokrasi kültürünü oluşturmalıyız. Demokrasi kültürünün oluşabilmesi için öncelikle Demokrasiye olan inancın artması gerekir.. Bu şekilde toplum içinde demokrasi kültürü oluşur.  Demokrasi kültürünün temeli hoşgörüye dayanmaktadır. Birbirimize hoşgörülü olursak sorunlarımızı çözmekte daha kolay olur. Hepimiz için hoşgörülü bir hayat önem arz etmektedir.

Demokrasi kültürü ile toplumsal bütünleşmeyi, birlikte karar vermeyi-almayı, kararlığı göstermeyi sağlayabiliriz. Yazımın başında belirttiğim gibi demokrasi bir yaşam biçimi olarak ele alınmakta. Eğer bu yaşam anlayışını toplum içinde sağlarsak demokrasi kültürünü ortaya çıkartmayı başarırız.